Technologie kompozytowe znane są od bardzo dawna a w przypadku słupów kompozytowych wzmacnianych włóknami szklanymi (GRP/ FGP) rozwiązania na rynku światowym są obecne od co najmniej 40 lat, ale w Polsce technologia ta wprowadzana jest ze sporym opóźnieniem z uwagi na hegemonie słupów drewnianych i żerdzi betonowych.

Swoje przewagi ekonomiczne słupy kompozytowe pokazują na wprost w kontrze do ciężkich betonowych słupów wirowanych stosowanych w energetyce, do słupów podwójnych (bliźniaczych bądź rozkrocznych) wykonywanych na bazie słupów drewnianych lub żerdzi betonowych oraz w opozycji do metalowych słupów oświetleniowych.

Jednak to głównie dzięki przewagom technicznym, które przekładają się na porównywalny lub niższy całkowity koszt inwestycji – coraz częściej udaje się wprowadzić słupy kompozytowe na stałe do sieci napowietrznych polskich operatorów telekomunikacyjnych jako alternatywę dla słupów betonowych i drewnianych. Wśród cech charakterystycznych słupów kompozytowych dających przewagi tej technologii nad obecnymi rozwiązaniami słupowymi można wymienić: 

Odporność na warunki klimatyczne – słupy z laminatu poliestrowo-szklanego nie ulegają korozji i nie zmieniają swych właściwości w środowisku zasolonym, kwaśnym i wilgotnym, są chemicznie odporne i przyjazne dla środowiska. Żywotność określa się nawet na 50 lat.

Wytrzymałość mechaniczna – wytrzymałość właściwa laminatu jest wyższa niż stali, a parametry słupów można kształtować dowolnie pod wymagania projektu, stosownie do Polskiej Normy w zakresie stref obciążenia wiatrem oraz obciążenia kablami czy innymi urządzeniami montowanymi na słupie. 

Niska waga – masa słupów kompozytowych  jest kilkukrotnie niższa od masy stali, betonu czy drewna przy podobnych parametrach mechanicznych.  Ze względu na niską wagę słupy te przyczyniają się do zminimalizowania kosztów transportu i montażu, który może być wykonywany nawet ręcznie w większości przypadków. 

Dielektryczność – słupy kompozytowe z włókna szklanego są dielektryczne, eliminują niebezpieczeństwo porażenia prądem oraz konieczność stosowania kosztownych uziemień konstrukcji zbrojenia wymaganych dla słupów betonowych. 

Puste w środku – możliwość prowadzenia kabli we wnętrza słupa oraz wykonaniu otworów na kabel lub nawet drzwiczek rewizyjnych na osprzęt kablowy i elektryczny (fabrycznie lub na miejscu instalacji, po konsultacji z Działem Technicznym) 

Łatwy montaż  – mogą być zakopywane bezpośrednio w gruncie w otworze wykonanym wiertnicą, wykopie otwartym bądź fundamentowane przy pomocy pianek fundamentowych. Mogą być też mocowane to konstrukcji mostowych lub specjalnych fundamentów. Podstawa o dużej średnicy zwiększa opór boczny słupa po jego zakopaniu w ziemi. 

Szeroka paleta kolorów – słupy są formowane w wybranym kolorze żywicy (standardem jest szary RAL7035). Charakteryzują się wysoką i długotrwałą odpornością UV. Powierzchnia może być wykończona matowo lub na wysoki połysk lub w kilku wykonaniach drewnopodobnych.

Wandaloodporne – możliwe jest czyszczenie graffiti lub naklejek, a także wykonanie dodatkowych warstw ochronnych antygraffiti. Słupy są odporne na uderzenia i działanie ognia, a drobne uszkodzenia powierzchni można łatwo naprawiać powszechnie dostępnymi środkami. 

Ekologia – niska waga i mniejsze wymagania dla środków transportowych pozwalają na wyraźne zmniejszenie śladu węglowego w porównaniu do technologii alternatywnych, zwłaszcza betonowych. Słupy nie są materiałami niebezpiecznymi i nie wymagają specjalnego traktowania, a jako odpad traktowane mogą być jako odpad z typowych tworzyw sztucznych lub zostać poddane recyklingowi i dodane jako środek wzmacniający do kompozytów betonowych.

Bezpieczeństwo bierne – słupy kompozytowe w wyniku uderzenia pojazdu ulegają złamaniu, eliminując niebezpieczeństwo dla pasażerów

W opisywanej dziedzinie włoska firma NTET jest od 30 lat potentatem produkcji słupów wykonywanych maszynową metodą termoutwardzania żywic poliestrowych wzmacnianych tkaninami z włókien szklanych wspomaganego odlewaniem odśrodkowym lub w technologii termoformowania pultrudowanego oferując równoboczne lub stożkowe słupy kompozytowe do zastosowań w telekomunikacji, monitoringu CCTV, oświetleniu dróg i placów oraz energetyce zawodowej. Oferuje swoje rozwiązania do wielu znanych operatorów na rynkach europejskim, a w ostatnim czasie udało się pozyskać także znaczące kontrakty na rynku polskim. 

Wśród oferowanych rozwiązań znaleźć będzie można kompozytowe produkty NTET dedykowane zastosowaniom w telekomunikacji i monitoringu CCTV takie jak:

kompozytowe słupy telekomunikacyjne o stożkowym kształcie typu FGP-RO (2.2kN) oraz FGP-R1 (4kN) o długości 7/8/8.5/9/10m i ujednoliconej średnicy wierzchołka (160mm) oraz słupy serii FGP-Lxx o mniejszym naprężeniu roboczym i średnicy wierzchołka.

kompozytowe  sztyce pultrudowane PLVxx o przekroju okrągłym i o średnicy 60 lub 75mm o długości 1-6m nadające się na żerdzie podtrzymujące kable przyłącza abonenckiego lub krótsze (1-3m) sztyce dachowe montowane na domku abonenta.

Oferta dla telekomunikacji jest poszerzana o inne rodzaje słupów o parametrach i funkcjonalności dedykowanej aplikacji, dla której zostały zaprojektowane. W szczególności będą to:  

kompozytowe słupy oświetleniowe FGP-PLVxx o stożkowym kształcie i średnicy wierzchołka 60mm/75mm lub 120mm o długościach od 3.6m do 13m dopasowane do montażu opraw oświetleniowych z otworami i drzwiczkami rewizyjnymi lub bez, uzupełniane o szereg akcesoriów montażowych oraz osprzęt elektryczny złącz kablowych do montażu wewnątrz słupa

dedykowane słupy do monitoringu FGP-CCTV o stożkowym kształcie wykonywane na bazie modelu FGP-Rxx z odpowiednim otworowaniem uwzględniającym potrzeby systemów kamerowych

kompozytowe  słupy pultrudowane ARECxx o przekroju okrągłym lub kwadratowym i średnicy 60/75/105mm lub 120/169mm o długości 1-6m z przeznaczeniem na słupki ogrodzeniowe, rury masztów antenowych, słupki znaków drogowych, słupki sygnalizatorów świetlnych, słupki przyłączy ładowarek samochodowych, żerdzie podtrzymujące uprawy (np. chmielu, jabłoni), zimowe tyczki sygnalizacyjne i inne zamienniki metalowych systemów rurowych

okrągłe kompozytowe słupy pultrudowane RAILxx z przeznaczeniem do zastosowań na kolei jako słupy semaforów stacyjnych i liniowych

Jak więc widać gama zastosowań kompozytów do w wielu branżach jest dość szeroka i do każdej aplikacji można dobrać lub zaprojektować słup kompozytowy o potrzebnych parametrach mechanicznych objęty wymaganymi badaniami potwierdzającymi jego właściwości. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z Działem Handlowym naszej agencji lub Partnerów Handlowych z kanału sprzedaży.