Miło nam będzie już 10 stycznia 2024r spotkać się w Bydgoszczy z przedstawicielami branży kolejowej podczas spotkania KolejNET organizowanego przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei i przy okazji Walnego Zebrania Członków Izby, której Syntelco jest członkiem. W wydarzeniu udział zapowiedziało ponad 78 firm producenckich i ponad 200 uczestników.

Kolej.net to nowe wydarzenie na mapie spotkań branży kolejowej ukierunkowane na wszystkie branże, które kształtują sektor kolejowy. Zorganizowane i przeprowadzone w formacie TABLE – TOP, opierającym się na networkingu, spotkaniach oraz nawiązywaniu relacji biznesowych w celu współpracy, wymiany wiedzy i umiejętności. Uczestnictwo pozwala na identyfikację potencjalnych kontrahentów, możliwość odbycia spotkań z wybranymi i zweryfikowanymi partnerami, nawiązanie długofalowych relacji biznesowych oraz promocję marki i produktów. Dzięki Kolej.net mamy niepowtarzalną szansę na zdobycie wiedzy, podzielenie się doświadczeniem na temat rozwiązań stosowanych w produkcji i utrzymaniu taboru kolejowego, budowy i modernizacji infrastruktury, energetyki kolejowej, telekomunikacji oraz informatyki jednocześnie.

Spotkać nas będzie można w całym dniu konferencyjnym przy stoliku nr 70 na I piętrze Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego ul. Gdańska 187. Zapraszamy.