Wśród wielu kabli uniwersalnych i wewnątrzbudynkowych Optrala charakteryzujących się różnymi klasami ognioodporności i reakcji na ogień (CPR) warto wyróżnić kable wykonywane, przebadane i objęte certyfikatami w klasie CPR B2ca. Jest to najwyższa obecnie dostępna klasa kabli stosowanych w okablowaniu strukturalnym w budynkach kubaturowych i przemysłowych, w których przebywają ludzie (w szczególności w korytarzach ewakuacyjnych), ale także zalecana do stosowania w obiektach o podwyższonym bezpieczeństwie pożarowym jak tunele, metro czy inne obiekty podziemne.
Różnorodność typów objętych klasą B2ca pozwala na dobór kabla do miejsca i metody instalacji.

Szczegółowe informacje w naszym Dziale Handlowym oraz w dokumentacji producenta.