+48 (22) 230 40 20
office@syntelco.pl
+48 (22) 230 40 20
office@syntelco.pl

Przedstawicielstwo Handlowe (MVRA)

Wprowadzenie do modelu MVRA
Nowy i unikalny model biznesowy oparty na agencji reprezentującej wielu producentów (MVRA) jako niekonkurencyjnej obsłudze z wartością dodaną świadczoną dla kilku dostawców produktów światłowodowych nakierowaną na rynek polski (i opcjonalnie inne rynki regionalne) poprzez budowanie i opiekę nad kanałami sprzedaży i reprezentację przed kluczowymi klientami i w trakcie głównych projektów. Oszczędzamy czas i budżet budując skrót między lokalnym rynkiem a produktami Dostawcy. Dzięki głębokiemu zrozumieniu lokalnych zależności możemy reprezentować każdego Dostawcę za pomocą inteligentnego, ukierunkowanego kanału sprzedaży i monitorować jego rozwój.

W szczególności Multi-Vendor Representative Agency oznacza:

  • Multi-Vendor oznacza portfolio wielu produktów obsługiwane przez Agencję w sposób niekonkurencyjny między grupami produktów Podstawowych i Uzupełniających pochodzących od różnych Producentów ale tworzących razem kompleksowe rozwiązanie produktowe. Agencja typu Multi-Vendor pozwala rozłożyć miesięczne koszty na różnych dostawców, ale również znaleźć synergię i cross-selling pomiędzy różnymi grupami produktów, a także usługami dodatkowymi oferowanymi lokalnie przez Producenta lub Agencję.
  • Representative oznacza, że Agencja będzie odpowiedzialna za pełny proces zarządzania sprzedażą zgodnie ze strategią zaproponowaną przez Agencję i uzgodnioną z Producentami w oparciu o głębokie doświadczenie i znajomość rynku. Wspieramy podmioty rozpoczynające działalność w Polsce w pełnej obsłudze prawnej i operacyjnej, dzięki czemu nie ma potrzeby budowania i utrzymywania pełnych i kosztownych struktur związanych ze sprzedażą, operacją i administracją.
  • Agency oznacza więcej niż Agent czy Przedstawiciel Handlowy dzięki elastycznym zasobom, które można alokować pod bieżące potrzeby. Wierzymy w pracę zespołową i wiemy z doświadczenia, że polski rynek jest na tyle duży, że obsługiwać go powinno nawet kilka osób. Dlatego celem jest zbudowanie elastycznego zespołu profesjonalistów o uzupełniających się umiejętnościach, ale w sposób uzasadniony wzrostem sprzedaży i potrzeb Producentów reprezentowanych przez Agencję.

Dla kogo?
Nasza propozycja jest skierowana przede wszystkim do zagranicznych Dostawców i Producentów poszukujących wsparcia przy wejściu na rynek telekomunikacyjny Polski / Europy Środkowo-Wschodniej lub w przejęciu odpowiedzialności za rozbudowę i zarządzanie ich dotychczasowymi kanałami sprzedaży. Współpracujemy również z lokalnymi dostawcami, którzy chcą wejść na rynek telekomunikacyjny z innych segmentów swojej działalności.

Asortyment produktów
Naszym celem jest zbudowanie portfolio będącego połączeniem produktów Podstawowych i Uzupełniających, które łącznie pozwolą zbudować kompleksowe Rozwiązanie Systemowe odpowiadające zastosowaniom, których poszukują Klienci. Produkty zostaną wybrane spośród portfolia produktowego dostawców w sposób niekonkurencyjny, aby wprowadzić na rynek pełen zakres rozwiązań telekomunikacyjnych skoncentrowanych na kompletnych systemach światłowodowych i rozwiązaniach dla nadchodzących wyzwań rynkowych, takich jak projekty 5G, Data Center bądź SmartCity.

Strategia rynkowa
Polski rynek jest zorientowany na światłowody, dynamicznie się rozwija zasilany dotacjami UE i jest w trakcie masowego rozwoju, ale jest również rozproszony (ponad 10000 klientów końcowych), zorientowany na ceny i bardzo zatłoczony, z bezpośrednią / pośrednią obecnością głównych światowych sprzedawców, subdystrybutorów i importerów. Zatłoczone rynki wymagają specjalnego traktowania, wielu relacji i dobrego lokalnego rozpoznania wymagań Klientów, ale także głębokiego zrozumienia lokalnego środowiska biznesowego, w tym wiedzy konkurentów, zwyczajów inwestycyjnych lub zasad zamówień. Właściwa strategia wejścia jest kluczem do otwarcia drzwi na lokalne rynki. Zaproponowana przez Agencję strategia / kanał sprzedaży / komunikacja będą dostosowane do każdego dostawcy, segmentu rynku, a nawet uwarunkowań konkretnego klienta końcowego.

Zakres świadczonych usług
Usługi agencyjne są zorganizowane wokół zarządzania, reprezentacji, obsługi klienta i wsparcia technicznego / produktowego. Chcemy reprezentować Dostawcę w każdym aspekcie i na każdym etapie procesu sprzedaży bezpośrednio lub z udziałem Partnera Handlowego we wszystkich wymaganych rolach sprzedażowych (Zarząd), zapewniając reprezentację i pomoc prawną oraz tworząc zespół projektowy (Reprezentacja).

Na wejściu lub zaraz potem mogą być potrzebne bardziej rozszerzone usługi, aby zaspokoić potrzeby rynku lub dostosować strategię do potrzeb Dostawcy. Model Multi-Vendor pozwala na rozłożenie kosztów wszelkich rozszerzonych usług oferowanych przez Agencję bezpośrednio lub przez lokalnych outsourcerów obsługiwanych przez Agencję w celu uproszczenia i ujednolicenia kosztów. Powinno to ułatwić Dostawcy dostęp do każdego modelu biznesowego.

Wynagrodzenie
Realizacja celów strategicznych związanych z przyjętymi planami sprzedaży wymaga miesięcznych wydatków i powinna być motywowana wynagrodzeniem za sukces, wypłacanym Agencji ponad ustalone cele. Wynagrodzenie agencji zależy od wspólnie wyznaczonych Kluczowych Wskaźników Wydajności, uzgodnionych planów sprzedażowych i celów jakościowych wymaganych przez Dostawcę. Dzięki modelowi Multi-Vendor całkowite wydatki Dostawcy związane z wejściem na rynek powinny być niższe i łatwiejsze do przeprowadzenia niż bezpośrednie zatrudnienie lub otwarcie własnego biura Przedstawiciela Handlowego w Polsce.

Model MVRA jest interesujący?
Chciałbyś uzyskać więcej informacji? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać bardziej szczegółowy opis modelu MVRA.