Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i po wcześniejszych konsultacjach Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) wydał zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3800-4200 MHz czyli przypisanego w Polsce budowie prywatnych sieci komórkowych (Private 5GNet). Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UKE.

Sieci prywatne dzięki niskim opóźnieniom w części radiowej i przetwarzaniu krawędziowemu (edge computing) są predysponowane do zastosowań w lokalnych sieciach radiowych 5G – szczególnie dobrze więc nadają się do zastosowań w obszarach związanych z automatyzacją przemysłu nowej generacji (Industry 4.0), do opomiarowania i sterowania infrastrukturą miast (SmartCities / IoT) czy sterowania i monitorowania urządzeń terminali logistycznych (kontenerowych, stacji rozrządowych, etc).

Dlatego też w tych obszarach nasz regulator przewidział możliwość rezerwacji częstotliwości przez podmioty Jednostek Samorządu Terytorialnego (przydzielone pasmo 3800-3900Mhz) oraz przez pozostałe podmioty (w paśmie 3900-4200 MHz). Rozporządzenie wprowadza trochę ograniczeń dla mocy urządzeń i anten, wiec warto przestudiować je dokładnie. Najważniejsze założenia oprócz powyższych dotyczące zagospodarowania pasma 3800-4200 MHz to:

  • można wnioskować o bloki stanowiące wielokrotność 10 MHz, ale w sumie nie więcej niż o 100 MHz;
  • jeden podmiot może wnioskować o pasmo na obszarze maksymalnie 20 gmin, jeżeli chce świadczyć publiczne usługi telekomunikacyjne, ale w przypadku wykorzystywania pasma na własne potrzeby limit gmin nie obowiązuje;
  • pozwolenia będą wydawane na wykorzystywanie urządzeń małej lub średniej mocy i z ograniczeniami dla mocy promieniowanej, zysku i wysokości maksymalnej anten; 
  • pozwolenia dla stacji małej mocy będą pozwalały na lokowanie dowolnej liczby stacji w promieniu 50 metrów od wyznaczonego punktu; pozwolenia dla stacji średniej będą obejmowały pojedynczą stację bazową;
  • ze względu na ochronę pasma powyżej 4200 MHz, w którym pracują radiowysokościomierze wykorzystywane szeroko w lotnictwie, wykorzystanie urządzeń średniej mocy (outdoor) nie będzie możliwe w zakresie 4000-4200 MHz;
  • uzyskanie pozwolenia wiązać się będzie z opłatą zależną od lokalizacji i w wysokości wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością oraz opłatę skarbową za wydanie pozwolenia.
  • uzyskanie pozwolenia radiowego wymaga złożenia stosownego wniosku do Prezesa UKE. Można również ubiegać się o wydanie decyzji na czasowe używanie urządzenia radiowego w celu przeprowadzenia badań, testów lub eksperymentów. Pozwolenia będą rozpatrywane na zasadzie „first come, first served”.

Długo oczekiwana regulacja formalna wraz z popularyzacją rozwiązań do zarządzania warstwą fizyczną Private5GNet, w szczególności opartych na sprzęcie radiowym w specyfikacji OpenRAN i systemach chmurowych o rozproszonym przetwarzaniu jako Cyrus On-Premise Mobile5G Cloud oferowane przez naszego partnera – izraelską firmę ASOCS  – pozwoli uniezależnić się Klientom z różnych branż od głównych dostawców technologii czy operatorów telekomunikacyjnych, aby móc wybudować szybką, własną sieć prywatną 5G Stand Alone (z własnymi urządzeniami radiowymi). 

Stale rosnąca gama konkretnych aplikacji i rozwiązań wykorzystujących nową technologię w poszczególnych obszarach branżowych z całą pewnością spowoduje przyśpieszenie zainteresowania Klientów sieciami Private5GNet. Trendy te potwierdza wysyp projektów pilotażowych w naszym kraju, konkretne wdrożenia w krajach gdzie regulacja dokonała się wcześniej, jak również wyniki badań firm konsultingowych. 

Dla przykładu wstępne analizy Dell’Oro Group z lipcowego raportu „Private Wireless Advanced Research Report” pokazują, że całkowite przychody z prywatnych bezprzewodowych sieci RAN, w tym tradycyjnych prywatnych stacji bazowych i small cells, wzrosły o około 60 proc. rok do roku w II kwartale br. Wzrost ten był wspierany przez pozytywne trendy zarówno w przypadku uznanych, jak i mniejszych dostawców sprzętu RAN. Analitycy przewidują, że do 2027 r. przychody z prywatnych sieci 5G RAN przekroczą poziom 1 mld dolarów. 

Z kolei z badania “Reimagining Industry Futures Study” firmy konsultingowej EY wynikają kolejne optymistyczne wnioski. Według badania – w sieć 5G w ciągu trzech lat zamierza zainwestować 57% przebadanych organizacji, wykorzystując to rozwiązanie głównie do poprawy warunków pracy zdalnej, optymalizacji procesów i systemów, a także do strumieniowego wideo ultra-HD. W bieżących inwestycjach firm priorytet stanowią robotyka z automatyką oraz analityka i AI, jednak w perspektywie trzech najbliższych lat tendencja ta może się odwrócić na korzyść własnie technologii 5G, komputerów kwantowych (ang. quantum computing), przetwarzania brzegowego (ang. edge computing) oraz Internetu Rzeczy. Mimo, że ta opcja zakupowa nie była pierwszym wyborem respondentów badania to jednak dalej połowa  z nich (50 proc.) mogłaby zbudować swoją własną sieć 5G dzięki zakupowi własnych częstotliwości. Jako bariery rozwoju sieci prywatnych badacze wskazywali problemy legislacyjne (dostęp do częstotliwości). Z własnych doświadczeń rynkowych wynika, że należy tutaj uwzględnić także obawy przyszłych użytkowników przed wdrażaniem skomplikowanych systemów rdzenia sieci radiowej 5G (technologia) czy uzależnieniem się od jednego dostawy technologicznego lub operatora. 

Wszystkie te potrzeby są zbieżne z aktualnymi możliwościami systemów Private5GNet. Barierę legislacyjną właśnie przełamał nasz regulator, bariery technologiczne niweluje zastosowanie systemów chmurowych zintegrowanych z obsługą core systemów 5G (takich jak np. Cyrus) i pracujących w łatwiej do wdrożenia formule SaaS, a niezależność technologiczną i brak ograniczeń w rozbudowie – umożliwia otwartość tych rozwiązań na sprzęt radiowy spełniający otwarte specyfikacje OpenRAN.

Jak widać są już rozwiązania alternatywne i legislacja nie stoi na przeszkodzie, obecnie potrzebne są aplikacje i wdrożenia w konkretnych zastosowaniach dla poszczególnych branż – dlatego też zapraszamy nieustająco Klientów zainteresowanych przetestowaniem i wdrożeniem rozwiązań Private5GNet w swoich zakładach lub miastach oraz firmy zajmujące się wdrożeniami własnych rozwiązań przemysłowych Industry 40/IoT/SmartCity do wspólnego zbudowania rozwiązań wykorzystujących warstwę fizyczną Private5GNet w oparciu o rozwiązanie Cyrus On-Premise Mobile5G Cloud firmy ASOCS.


O firmie ASOCS                                                                                                                                                      www.asocscloud.com

ASOCS umożliwia przedsiębiorstwom przemysłowym łączenie ich linii produkcyjnych z aplikacjami brzegowymi, zapewniając im opartą na chmurze prywatną sieć 5G i skalowalny model oprogramowania jako usługi (SaaS). Oprogramowanie CYRUS® 5G firmy ASOCS umożliwia przedsiębiorstwom prowadzenie sieci na własnych warunkach przy użyciu standardowego sprzętu, tak samo jak w przypadku infrastruktury IT. ASOCS umożliwia firmom łatwe wdrażanie prywatnych sieci 5G i czerpanie korzyści z wysokiej niezawodności sieci, zwiększonego bezpieczeństwa i niskich opóźnień.

O firmie SYNTELCO        www.syntelco.pl                          

SYNTELCO jest nowoczesną agencją handlową reprezentującą na terenie Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej wielu znanych zagranicznych dostawców w modelu Multi-Vendor Representative Agency (MVRA).  Syntelco będzie odpowiedzialne za lokalizację ekosystemu produktów sprzętowych i rozwiązań programowych stworzonych przez ASOCS dla sieci opartych na Private 5G Network, w oparciu o wiedzę i wieloletnie doświadczenie w dziedzinie telekomunikacji oraz dobrą znajomość lokalnego rynku. Celem będzie również stworzenie kanałów sprzedaży i odpowiednich kooperacji z integratorami, odbiorcami i deweloperami aplikacji 5G/IoT z wykorzystaniem środowisk opartych o Private 5G Network, w szczególności w formule OpenRAN.