Jako przedstawiciel handlowy producenta uczestniczyliśmy w ciekawym wydarzeniu Jetting DemoDays zorganizowanym przez firmę Masdis (dystrybutora wdmuchiwarek Jetting), które stało się okazją do wymiany doświadczeń z praktyki instalacyjnej obecnych na warsztacie, a także do sprawdzenia czy elektroniczne systemy rejestracji parametrów wdmuchiwania takie jak JetLogger przyjmą się w Polsce i dadzą radę ukrócić niezbyt miłe dla wszystkich stron – sytuacje rozmytej odpowiedzialności za jakość prac instalacyjnych.

W ramach spotkania, które odbyło się w dniu 19 października 2022r na Pomorzu w formie warsztatowej polegającej na prezentacji instalacji mikrokabla przy pomocy wdmuchiwarki Jetting MJET v2 z systemem bieżącej rejestracji parametrów JetLogger. Warsztaty prowadził Paweł Polis z firmy TechWorks Sp. z o.o będącej Partnerem Technologicznym firmy Masdis i Jetting oraz na co dzień pracującym na maszynach MJETv2. Była to też okazja zaprezentowania na żywo funkcjonalności wdmuchiwarek Jetting w wersji MJET v2 i v3 oraz przedstawienia filozofii i wartości oferowanych przez tego szwedzkiego producenta. Spotkanie odwiedziła liczna grupa zainteresowanych lokalnych wykonawców i operatorów, co umożliwiło szeroką i ciekawą dyskusję techniczną w jego trakcie.

System testowaliśmy na rzeczywistym odcinku mikrokanalizacji udostępnionym przez lokalnego operatora (dziękujemy!) wybranym z rozmysłem bo spodziewano się na nim problemów instalacyjnych. Szczegółowy opis i wnioski z tej instalacji zawiera raport z tych warsztatów (dostępny na życzenie dla potencjalnych Klientów zainteresowanych systemami rejestracji Jetting).

JetLogger to profesjonalny system automatycznej rejestracji parametrów pracy wdmuchiwarek MJet i sporządzania elektronicznej dokumentacji procesu wdmuchiwania kabli. System pomaga udokumentować wykonanie usługi, wskazuje na typowe błędy i problemy procesu instalacyjnego oraz stanowi swoiste poświadczenie jakości pracy wobec Inwestora. Dlatego też taki system staje się dość pożądanym rozwiązaniem, a w niektórych krajach nawet rozwiązaniem obligatoryjnym (system JetLogger i raporty z systemu są zgodne z wymaganiami Deutsche Telekom -norma ZTV TKNetz 40). Więcej o tym systemie na stronie dystrybutora: link