Z przyjemnością informujemy, że kable STERLITE ZM-XOTKtsd MicroLite 12-144F G652D pomyślnie przeszły procedurę odświeżenia certyfikatu w Orange Lab i uzyskaliśmy ponownie oświadczenie o zgodności z normą ZN-OPL-005-2/17.

Wierzymy, że ten dokument pomoże naszym Klientom w szerszym wykorzystaniu tych kabli we wszystkich projektach związanych z wysokimi oczekiwaniami lub wymaganymi certyfikatami jako POPC3 lub POPC4, związanymi z Orange lub nie. Razem z wolumenem ponad 30 000 ckm sprzedanych w minionym okresie do Orange i na rynek polski – wydany certyfikat upewnia nas dodatkowo co do wysokiej jakości i niezawodności oferowanej przez tą grupę produktów.